Ons nieuws

Onder de titel "Ingenieursbureau Arcadis neemt vastgoedwaardering op de schop" besteedt het FD maandag 25 juli aandacht aan het nieuwe systeem van waarderen van vastgoed dat door Arcadis en Momentum Technologies samen is ontwikkeld.

Het nieuwe AWM model maakt een betrouwbaarder en realistischer waardering van vastgoed mogelijk. Het integreert de klassieke Netto Contante Waarde methode met de Marktgecorrigeerde Vervangingswaarde voor elk pand. De economische levensduur van een pand wordt bepaald afhankelijk van de voor elk pand nauwkeurig geschatte renovatiekosten. De waarde van de huuropbrengsten blijft bijgevolg beperkt tot de economische levensduur van het pand en de vastgoedwaarde komt daardoor lager uit dan bij de traditionele methode van huurwaardekapitalisatie, waarbij in de praktijk doorgaans een oneindige economische levensduur verondersteld wordt. Afhankelijk van het pand  en de levensduur valt de waarde van een pand 8 tot 24% lager uit. Arcadis en Momentum Technologies zien het hanteren van een oneindige, economische levensduur als een belangrijke oorzaak voor de structurele leegstand van kantoren. De praktijk van een onbegrensde levensduur leidt tot een overschatting van de huursom en de vastgoedwaarde, waardoor nieuwbouw op papier loont en besloten wordt tot nieuwbouw, waar de inkomsten dat niet rechtvaardigen. Willen we in Nederland het leegstandsdrama onder controle krijgen is het noodzakelijk om realistischer om te gaan met de economische levensduur bij de waardebepaling van nieuw en bestaand vastgoed. Met het AWM kan dat.  

Dinsdag 26 juli berichtte NVM Business dat de leegstand van kantoren weer verder was opgelopen. Woensdag 27 juli is er het bericht van Locatus dat dit ook geldt voor winkels. Alsof het al niet erg genoeg was. Het maakt de opgave van gemeenten als Amsterdam, die de leegstand gericht willen terugbrengen er niet eenvoudiger op. Realistischer rekenen aan de kosten en opbrengsten van alternatieve vormen van gebruik voor de leegstaande oppervlaktes wordt alsmaar belangrijker. Met het AWM kan dat, en kunnen de alternatieven ook onderling vergeleken en afgewogen worden.