Ons nieuws

Op 17 maart 2010 organiseerde OTB een goedbezochte Studiedag over de Waardecreatie van Woningportefeuilles voor met name woningcorporaties. Op verzoek hebben medewerkers van Momentum Technologies daaraan een bijdrage geleverd onder de titel de "Marktwaarde van Woningen". Met behulp van de NVM web-applicatie MarktPositie voor de waardering van koopwoningen is de renovatie van een woningcomplex in Rotterdam van PWS doorgerekend op zijn waardevermeerderende effect. Het gaat om een appartementencomplex in het centrum van Rotterdam, vlakbij Hofplein. Voor een goede inschatting van de marktwaarden van de appartementen konden we terugvallen op de kennis van de lokale marktverhoudingen van Sytske Kooijman van Ooms Makelaars. De renovatie blijkt te leiden tot een betekenisvolle waardevermeerdering en een sterkere stijging van de waarde in de periode na renovatie. Onze presentatie treft u hieronder aan. Voorafgaand aan het praktijkvoorbeeld wordt daarin ook aandacht besteed aan de verschillende waardebegrippen, de waardebepalende factoren en de werking van web-applicatie van de NVM.