Ons nieuws

In het betreffende hoofdstuk van het rapport wordt ingegaan op.

1. De achtergrond en het verloop van de kredietcrisis.

Een korte beschrijving van de verschillende gebeurtenissen sinds eind 2006, begin 2007. 

2. De invloed op de Amsterdamse woningmarkt

Hierin wordt de ontwikkeling van de verkopen, het aanbod, de prijzen en de verkoopquotes bezien tegen de achtergrond van een 3-tal belangrijke momenten in de tijd:

  1. Het inzetten eind 2006 van de scherpe prijsdaling op de woningmarkt in de VS
  2. De val van Lehman Brothers en Fortis in de periode van half september tot half oktober 2008
  3. 3 maart wanneer de AEX daalt tot net onder de 200 punten, waarna de AEX weer stijgt.

3. De huidige kredietcrisis in langere termijn perspectief

Hier wordt een vergelijk gemaakt tussen de huidige kredietcrisis en de Beurscrisis van 1929.

 

Download De kredietcrisis en de Amsterdamse woningmarkt.

Ontwikkeling prijsindex per m2 GBO