Opdrachtgevers

NVM

 

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein.
De NVM is thuis in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.
De NVM Vereniging heeft inmiddels ruim 4000 leden.

Stichting VastgoedCert

 

Stichting VastgoedCert is in 2004 voortgekomen uit de voormalige vakbekwaamheidsregisters van de Stichting Certificatie en Registratie Makelaar-Taxateurs o.z. (CRMT), de Stichting Register Taxateurs (SRT), het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Stichting WOZ. Het is een onafhankelijk en branchebreed platform dat zorgt voor de registratie van gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid. VastgoedCert ziet niet toe op de ethische en gedragsnormen. Dit is een verantwoordelijkheid van de verschillende brancheorganisaties.

(bron: vastgoedcert.nl)

Makelaarskantoren NVM

 

Een reeks van grote en kleinere NVM kantoren: Meeùs, Domicilie, van de Leygraaf makelaars, Frisia Makelaars, Schieven Keizer Garantiemakelaars, Vlieg Makelaars, Kuijs Reinder Kakes, Roel Willemsen Garantiemakelaars, Makelaardij WVK, Lelieveld Makelaardij,. 

Stichting ROZ Vastgoedindex

De stichting ROZ Vastgoedindex is opgezet met als doel een onafhankelijke index te publiceren voor direct aangehouden beleggingsvastgoed met een institutioneel karakter. Naast deze voor het publiek toegankelijke informatie worden voor de deelnemers zogenaamde benchmark rapporten opgesteld. Deze stellen de deelnemers in staat hun eigen resultaten tegen de benchmark af te zetten.

(bron: rozindex.nl)

 

Voor Kennisnet is monitoring van de door Kennisnet beheerde websites onmisbaar. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat de huidige technische oplossing om de rapportage op te stellen, aan het einde van zijn technische levensduur is gekomen. Bovendien zijn de beschikbare overall kentallen te weinigzeggend, moeilijk te interpreteren en niet te herleiden op de primaire metingen.

Om deze situatie te verbeteren is een nieuwe opzet nodig van meting, verwerking en rapportage, op onderdelen en overall,  die rekening houdt met de complexiteit en de veelvormigheid van de door Kennisnet geboden diensten.

Immobilien Scout24

ImmobilienScout24 ist das führende Immobilienportal im deutschsprachigen Internet und führt Anbieter und Nachfrager von Immobilien über das Internet zusammen.

Credit Foncier

Crédit Foncier is een meer dan 150 jaar oude financiële instelling, gespecialiseerd in de financiering van onroerend goed en erfgoed.

Waarderingskamer

 

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan met een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de Minister van Financiën.

De gemeenten voeren de taxaties die in het kader van de Wet WOZ worden verricht uit. De waardegegevens worden door de gemeenten aan de waterschappen en de Belastingdienst geleverd.

De Waarderingskamer houdt toezicht op deze werkzaamheden van gemeenten.

(bron: waarderingskamer.nl)