Partners

Knowledge Values

Knowledge Values is a dynamic international organization offering a world-class framework of Knowledge Services based on intelligent business concepts and tooling to help businesses enhance client satisfaction and reduce operational costs by more than 30%. Knowledge Values have proven business cases involving the transformation Global 500 companies into high performance, knowledge-based organisations.

Improving your organization through Smart Solutions
Our Advanced Knowledge Services (AKS) concept provides a core framework for unravelling complexity and developing intelligent business and ICT architectures.

Mirabeau

Mirabeau is een full-service internetbureau dat zich richt op de ontwikkeling van websites en online applicaties. De dienstverlening van Mirabeau strekt van de creatieve aspecten als concept en grafisch ontwerp tot technische activiteiten als ontwikkeling en applicatie beheer. Mirabeau realiseert ten behoeve van de online processen koppelingen tussen het internet en de achterliggende bedrijfssystemen.

Double Sense

DoubleSense is een technisch dienstverlener met als business doelstelling: het optimaliseren en ondersteunen van kernprocessen en producten van opdrachtgevers door het leveren van ICT diensten en producten voor het verzamelen, bewerken, leveren, toegankelijk maken en combineren van waardevolle informatie. Binnen bovenstaand kader levert DoubleSense zakelijke ICT diensten onder meer in de segmenten Beveiliging, Zorg, Industrie en Verkeer, vervoer & logistiek.

NVM

 

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein.
De NVM is thuis in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.
De NVM Vereniging heeft inmiddels ruim 4000 leden.

Bureau Louter

Bureau Louter verricht studies op het terrein van Ruimtelijke Economie. Centraal daarbij staan ‘monitoring’ (hoe verloopt de economische ontwikkeling van gebieden), ‘benchmarking’ (hoe goed zijn de economische prestaties van een gebied vergeleken met andere gebieden) en ‘prognoses’ (welke economische ontwikkelingen zijn er te verwachten voor een gebied). Prognoses worden gemaakt met behulp van in eigen beheer ontwikkelde rekenmodellen. De verkregen kennis over ruimtelijk-economische ontwikkelingen wordt mede omgezet in adviezen aan overheden en kan worden gebruikt ten behoeve van contra-expertises.

Q Delft

Q Delft heeft veel kennis over en ervaring met het ontwerpen en bouwen van rekenmodellen, expertsystemen en business informatiesystemen. Omdat Q Delft bekend is met de werkwijze van haar klanten en de valkuilen die IT voor hen bevat kan Q Delft ondersteunen op het hele gebied van IT, van het structureren van databestanden tot het ontwikkelen van complexe websites.

StatSoft

StatSoft, Inc. was founded in 1984 and is now one of the largest global providers of analytic software worldwide. StatSoft is also the largest manufacturer of enterprise-wide quality control and improvement software systems in the world, and the only company capable of supporting its QC products worldwide, with wholly owned subsidiaries in all major markets (StatSoft has 24 full-service offices, on all continents), and its software is available in Chinese, Czech, English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Russian, Spanish and other languages.