Sinds 2006 verschijnt elk jaar in november Woon Amsterdam. Woon Amsterdam biedt een totaalbeeld van de stand en ontwikkeling van de Amsterdamse woningmarkt. Het rapport is het resultaat van de samenwerking tussen de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. Sinds 2010 is het rapport ook online beschikbaar op www.woonamsterdam.info.

In 2017 zijn, naast de cijfers voor de Stad, ook de cijfers beschikbaar voor de hele Metropoolregio Amsterdam. Verder zijn voor het eerst cijfers beschikbaar over de hoogte en de ontwikkeling van de marktwaarde in de metropoolgemeenten, de stad Amsterdam en de stadsdelen. Momentum Technologies zorgt in nauw overleg met de MVA voor de cijfers over het aanbod, de verkoop en de marktwaarden van de koopwoningen in de hele Metropoolregio Amsterdam.

Medewerkers van Momentum Technologies zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de analyses en de teksten. Op verzoek van de MVA heeft Momentum Technologies begin 2005 het ontwerp gemaakt voor het jaarlijkse rapport, waarin we, gekoppeld aan de cijfers de makelaars, een beeld schetsen van de markt in elk stadsdeel. Hierbij sluiten de cijfers van de MVA voor de koopwoningen en de cijfers over de WOZ-waarde van de woningvoorraad van de Dienst Belastingen qua kenmerken op elkaar aan en zijn onderling vergelijkbaar.

Iedereen weet het, de markt in Amsterdam is overspannen met steeds hogere prijzen. De cijfers van Woon Amsterdam maken duidelijk hoe overspannen, waar en voor welke woningtypen.

marktwaarde per m2 alle woningtypes Amsterdam en stadsdelen

Marktwaarde per m2 eengezinswoningen metropoolregio