Momentum Methode®


Na het in kaart brengen van uw huidige dienstverlening en werkprocessen, wordt geanalyseerd op welke manier(en) uw website (beter) kan worden ingericht ter verbetering van uw bedrijfsresultaat.

De klantzijde wordt in kaart gebracht via een gebruikstest en/of daadwerkelijke gebruiksmetingen aan uw website.

Op basis van een uitgebreide analyse wordt een aantal verbeter-scenario's opgesteld en samen met de opdrachtgever getoetst aan zijn/haar mogelijkheden (technisch, financieel, ambitie-niveau)

Het gekozen scenario wordt vervolgens in praktijk gebracht en getoetst aan de vooraf opgestelde verwachtingen.

Een van de belangrijkste toepassingsgebieden voor de Momentum Methode® is de opzet en door-ontwikkeling van Bedrijfsportalen.

De Momentum Methode® leent zich uitstekend voor het beoordelen en onderling vergelijken van reeksen van sites die met elkaar concurreren. Zo heeft Momentum Technologies de methode gebruikt voor het vergelijken van de Nederlandse banen/vacature-sites en de woningaanbodsites. 

Lees meer over de Momentum Methode® in onze brochure [57 KB].


Maatwerk informatie en diensten

De Momentum Methode® brengt vraag (consumenten) en aanbod (diensten/produkten) dichter bij elkaar.