Bedrijfsconcept

De filosofie achter het dienstverleningsconcept van MOMENTUM TECHNOLOGIES is even simpel als krachtig: meten is weten.

Al denk je nog zo goed vanuit de behoeften van de klant, je weet pas echt of je maatwerk levert als je meet wat de klant doet en ervaart. (On-line) enquetes en weblogging zijn de meetinstrumenten van vandaag: snel, accuraat en efficient.

Meten alleen volstaat vaak niet. Het op de juiste manier combineren en presenteren van de informatie zodat deze aansluit op de belevingswereld van de gebruiker is beslissend. Kennis van het domein waarin de gebruiker opereert is daarbij onontbeerlijk.

Het concept van meten en weten gebruiken wij o.a. om vraag (consument) en aanbod (produkt/dienst) beter op elkaar af te stemmen. Door de resultaten van de meting te gebruiken om de vraag beter te kunnen bedienen met aanbod wordt het marktproces versneld, en wordt voor bedrijven en consumenten MOMENTUM gegenereerd.

Meten is weten geldt natuurlijk niet alleen voor een adequate dienstverlening via internet. Ook wanneer het gaat om de ontwikkeling van de markt voor koopwoningen, de markt voor bedrijfsonroerend goed of de arbeidsmarkt betekent: meten weten. Zo vormen harde, actuele cijfers over de te koop komende, te koop staande en verkochte woningen de basis voor de NVM-marktcijfers en een reeks van applicaties die de NVM-leden ten dienste staan bij het volgen van de ontwikkeling van de woningmarkt. Momentum Technologies probeert daarbij kentallen, informatie en beslissingsondersteunende (web)applicaties zodanig vorm te geven dat ze direct aansluiten op de informatiebehoefte van de gebruiker.