Skip to content

Funderingsrisico: “Grip op onzekerheid”

Elke investering in vastgoed is onzeker.  De huidige waarde is niet met zekerheid vast te stellen. Hetzelfde geldt voor de waarde na verbeteringen van vastgoed. Aan de verbetering zijn kosten verbonden en de vraag is wegen de opbrengsten daar tegen op? Puntschattingen van de waarde kunnen gemakkelijk een te positief of een te negatief beeld geven. Door bij elke geschatte waarde een kansverdeling te genereren, kan rekening worden gehouden met het risico op tegenvallende opbrengsten bij de beslissing over die investering. Hieronder wordt dit aan de hand van een concreet voorbeeld van funderingsproblematiek geïllustreerd.