Skip to content

Tiox

TIOX is een webapplicatie voor het Taxeren van Incourante en agrarische Objecten op basis van XML-berichten verkeer. TIOX is in opdracht van de VNG en de Waarderingskamer door QDelft en Momentum Technologies gemaakt en is beschikbaar via http://www.wozdatacenter.nl/.
 
In het kader van de wet WOZ dienen gemeentes alle objecten te voorzien van een waarde op basis waarvan o.a. onroerendgoedbelasting geheven kan worden. Voor courante objecten zoals woningen en bedrijfsonroerendgoed geschiedt de waardebepaling op basis van transactiecijfers. Voor incourante objecten geldt dat deze niet tot nauwelijks worden verhandeld. Denk hierbij aan schoolgebouwen, kerken, ziekenhuizen enz. De gebruikelijke taxatiemethodieken zoals bijvoorbeeld de vergelijkingsmethode of de HuurWaardeKapitalisatiefactor-methode zijn daardoor niet goed toepasbaar.
 
Om de taxatie van incourante objecten doelmatig, uniform en transparant uit te voeren heeft de VNG in samenwerking met de taxatiebranche, de grote gemeenten en de waarderingskamer taxatiewijzers opgesteld. Een taxatiewijzer is een document dat gemeenten en taxatiebureaus gebruiken als referentie bij het uitvoeren van een taxatie en bevat een beschrijving van de te hanteren taxatiemethodiek, de kengetallen en de onderbouwende marktgegevens. TIOX is de internetversie van de taxatiewijzers en begeleidt de taxateur op een geautomatiseerde wijze bij het waarderen van een incourant object wat de landelijke uniformiteit bevorderd.
 
Naast de “echte” incourante objecten zijn tevens taxatiewijzers opgesteld voor courante objecten zoals agrarische objecten, zwembaden en recreatieterreinen.
 
Hieronder zijn de bestaande taxatiewijzers weergegeven:
Taxatiewijzer
Taxatiemethodiek
Beschikbaar in TIOX
Busstations
GVW-methode
Ja
Crematoria
GVW-methode
Ja
Cultuur
GVW-methode
Ja
Defensie
GVW-methode
Ja
Gezondheidszorg
GVW-methode
Ja
Infrastructuur
GVW-methode
Ja
Kinderboerderijen
GVW-methode
Ja
Kloosters
GVW-methode
Ja
Laboratoria
GVW-methode
Ja
NS
GVW-methode
Ja
Nutsvoorzieningen
GVW-methode
Ja
Onderwijs
GVW-methode
Ja
Overheidsgebouwen
GVW-methode
Ja
Parkeren
GVW-methode
Ja
Sport
GVW-methode
Ja
Telefonie
GVW-methode
Ja
Verzorging
GVW-methode
Ja
Windturbines
GVW-methode
Ja
MotorBrandstofVerkoopPunten (MBVP’s)
Real Estate Norm-methode
Ja
NWS-landgoederen
Zie taxatiewijzer
Ja
Recreatie
DiscountedCashflow-methode
Nog niet
Woonwagens
Vergelijkings-methode
Ja
Agrarische gebouwen
Vergelijkings-methode
Ja
Agrarische grond
Vergelijkings-methode
Ja
Havens en Industrie
Zie taxatiewijzer
Nee

GVW = GecorrigeerdeVervangingsWaarde

 

Verder biedt TIOX de mogelijkheid om incourante objecten die niet direct te koppelen zijn aan de bestaande taxatiewijzers door middel van een “dummy” te waarderen.

Ten aanzien van de algemene werking van TIOX zijn er diverse mogelijkheden:

 

  • Via de webapplicatie.
  • Via een extern systeem en de webservice. Het externe systeem werkt daarbij hetzelfde als de webapplicatie en vraagt aan TIOX handelingen uit te voeren. De communicatie verloopt via de webservice. Het is een synchrone verwerking en de verdere afhandeling vindt plaats in het externe systeem.
  • Door de webservice direct aan te roepen. Door het sturen van een bericht naar TIOX kunnen een aantal gegevens worden opgehaald, zoals de kentallen en archetypen of de taxatiewijzer zelf. Verdere verwerking is de verantwoording van het externe systeem.
  • Via asynchrone verwerking. TIOX biedt de mogelijkheid om WOZ-objecten in bulk aan te bieden voor taxatie.
  • Door opgeslagen taxaties aan te passen. De webapplicatie is altijd beschikbaar om een taxatie aan te passen. De gegevens worden dan bewaard in TIOX. Het is mogelijk om taxaties vanaf een bepaalde datum op te vragen.

 

Een voorbeeld van de verwerking kan als volgt zijn:

 

  • Extern systeem biedt in bulk een aantal WOZ-objecten aan.
  • TIOX controleert de gegevens, stuurt foutmeldingen en voert een taxatie uit voor alle correct ingevoerde WOZ-objecten.
  • In het externe systeem of via de webapplicatie worden de gegevens gecorrigeerd.
  • Indien de gegevens in de webapplicatie zijn gecorrigeerd, kan door het externe systeem worden gevraagd om alle taxaties, die vanaf een bepaalde datum zijn uitgevoerd, te versturen naar het externe systeem.
  • Het externe systeemhandelt de verdere taxatie af.

 

TIOX is in principe een rekenmachine die de taxateur begeleidt tijdens het conform de taxatiewijzers waarderen van een WOZ-object. Hierbij biedt TIOX de mogelijkheid om een volledig taxatierapport te maken. TIOX is niet bedoeld om de gemeentelijke administratie bij te houden. Gegevens als de kadastrale gegevens worden dan ook niet opgeslagen in de database. Wel heeft de taxateur de mogelijkheid om de kadastrale gegevens van een te taxeren object op te geven zodat TIOX een volledig taxatieverslag kan genereren.