Skip to content

Woon Amsterdam

Woon Amsterdam jaarlijks vanaf 2006

Sinds 2006 verschijnt elk jaar in november Woon Amsterdam. Woon Amsterdam biedt een totaalbeeld van de stand en ontwikkeling van de Amsterdamse woningmarkt. Het rapport is het resultaat van de samenwerking tussen de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. Sinds 2010 is het rapport ook online beschikbaar op de mva site.

Op verzoek van de MVA heeft Momentum Technologies begin 2005 het ontwerp gemaakt voor het oorspronkelijke, jaarlijkse rapport, waarin we, gekoppeld aan de cijfers, de makelaars een beeld schetsen van de markt in elk stadsdeel. Hierbij sluiten de cijfers van de MVA voor de koopwoningen en de cijfers over de WOZ-waarde van de woningvoorraad van de Dienst Belastingen qua kenmerken op elkaar aan en zijn onderling vergelijkbaar.

In 2017 zijn, naast de cijfers voor de Stad, ook de cijfers beschikbaar gekomen voor de hele Metropoolregio Amsterdam. Verder zijn er vanaf dat jaar cijfers beschikbaar over de hoogte en de ontwikkeling van de marktwaarde in de metropoolgemeenten, de stad Amsterdam en de stadsdelen. Momentum Technologies zorgt in nauw overleg met de MVA voor de cijfers over het aanbod, de verkoop en de marktwaarden van de koopwoningen in de hele Metropoolregio Amsterdam.

Voor een beter inzicht in de woonkansen binnen de Metropoolregio, is in 2019 een applicatie gemaakt, die het elke zoeker mogelijk maakt om vanuit een of meer lokaties (werkplek, schooladres, etc), een bijbehorende vervoerwijze (fiets, openbaar vervoer, auto) en een maximale reistijd, het gebied te bepalen waar de woning zich zou mogen bevinden. De applicatie geeft vervolgens een beeld van de marktwaarden voor de delen van dit gebied voor een woningtype naar keuze. De gebruiker kan het gebied verder inperken door de prijsrange in te perken. Voor elk interessant gebied kan de gebruiker inzoomen en krijgt dan ook de te koop staande woningen te zien. Voor elke woning zijn vervolgens de detailgegevens op te halen.

Belangrijkste cijfers 2019: